دوشنبه 18 تیر‌ماه سال 1386
یک قشقایی موفق
بنام خدا

یک قشقایی بنام حسین مصطفوی  در کشور کانادا در امور املاک فعالیت دارد از نظر گردش مالی در رتبه سوم قرار گرفت .

Top 10

Willowdale Branch

My2007-05-01

1.                                 Barry cohen

2.                                 Bill thom

3.                                 Hossein Mostafavi

4.                                 Robert kroll

5.                                 Farnoush chahremani

6.                                 Nader akhbari

7.                                 Wayne  kahn

8.                                 Majid& Sou Rajaee

9.                                 Bob Britton

10.                             Angela Ya