دوشنبه 2 مهر‌ماه سال 1386
گزیده جلسات
تاری آدونا

 


اشدنگ آنگلایونگ هامو سخندان         قشقاینینگ قرن سر اولده گچده
گل لاله زارننگ دالندان خزان             توکلده بار و برگ خوار اولده گچده
نولده دورد منگ رمه نولده رمه بان     نولده ایز منگ قویون ایز الده چوبان
نولده دورد منگ دوه گلاه ساربان              وارسه غافلدان تز گلده گچده
سویله نولده قشقایننگ شرلره                    واره گده خالی قالده یرلره
بیر بیر صاحب شکوه کلانترلره                اونلار گده بیر بیر دنیادان گچده
یقین بیل قشقایی قرنه سر اولوب             بهاره گچبدور دنیا سارالوب
بیگه هر یرده بیر دیاردا قالوب                هامو قشقائیه تنگ اولده گچده
خلف بهار گچده خزان وقت دور           آخرکه گین رختنگ کفن رخته دور
یرنگ مزار ایچه تورپاغ تخت دور            دنیا سومه داها عمر گلده گچده

از سروده های آقای علمدارلو

 آغاز سال تحصیلی را به همه دانشجویان ودانش آموزان تبریگ گفته امید که سالی پرشور ونشاطی را آغاز کرده باشند. جلسه هفتگی جمعیت این هفته تشکیل شد وهمه شرکت کنندگان از تقاضای بیشتر شدن  فعالیت جمعیت جوانان ایل قشقائی را خواستار بودند ما هم به عزیزان وعده دادیم که از مهرماه که حضور عزیزان در جلسه پر رنگ باشد تعداد اعضای اجرایی  جمعیت را افزایش خواهیم داد تا فعالیتها گسترده تر از قبل باشد . پس از همین مهرماه منتظر شما عزیزان هستیم و جلسات نیز هر هفته پنج شنبه ها از ساعت 15:30 تا 17:30 برگذار می گردد.

آدرس برگزاری جلسات: تهران ـ خیابان استاد نجات الهی ـ نبش ورشو ـ مرکز تشکلهای غیر دولتی شهرداری تهران ـ طبقه دوم سالن مهر