یکشنبه 15 مهر‌ماه سال 1386
تعیین اعضای جدید اجرایی

تاری آدونا

جلسه این هفته نیز مطابق معمول هر هفته تشکیل گردید.مهمترین عنوان جلسه تعیین اعضای جدید به جهت فعال شدن کمیته ها در جمعیت جوانان ایل قشقائی بود .بدین منظور از عزیزانی که تمایل دارند به عنوان اعضای فعال جمعیت را یاری نمایند در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ حتما حضور داشته باشند