دوشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1386
یاد اولسون

                                      تاری آدونا

بیر بوینگ عالمدر عارِفنگ خوابی    حققیقت خوابوندا اعتبار اولور
گوینونه دنیانونگ خوب و-خرابی     پرده-یی غئیبدن آشکار اولور

گورسه ددیلر باطن گوزده تمامی  وِئردیلر ذئهنمِه بیر بیر کلامی
قشقایی ائلِنِنگ نظم-و نظامی  بیر مدّت بیر بیردن تار-و مار اولور

بی پاسی پاداردر٬ پادار بی پا     بی تمنّالَر اولوب صاحب تمنّا
ائلدَه بیر الخانی ائل بَگی بَرپا     دایماً دورودوت گیر وادار اولور

دئرِلَر دور یئری خواب-و خیالدان نئکبَت گَچدی بو طایفادان٬ بو ائلدن
دِمادِم ور عرشِ اوج جلالدان     داراب خان کوکَبی آشکار اولور

مأذون کردگارا حمد-و سپاس ائد  فکرَه گدمَه٬ ترکِ خوف-و هراس ائد
قشقایی اِئلِنی دریا قیاس ائد.   چا لخانور، چالخانور برقرار اولور